تابستون خوشمزه شیرین

بچه داشتن وجهه های متفاوتی میتونه داشته باشه....

ینی هر روز بری بیرون و بخوای ثابت کنی همه چی عین قبله و ددر و بیرون روی تحت تاثیر قرار نمیگیره.....

ینی وقتی چشمات از چند روز بیدار موندن و کمخوابی رو همه، با آهنگ خاصی بچه به بغل بچزخی وب رقصی و شوهرتم متعجب بهت ملحق بشه و بچه کیف کنه...و تو فکر کنی خودتو از تک و تا ننداختی....

ینی وقتی 5 ساعت دانشگاهیی واسه یه دفاع پروپورال دکتری دلت قد یه دنیا تنگ بشه...

ینی صبح با اومدن پرستارش بخوابی تا بعد از طهر اونم بدون حتی غلت زدن.....

ینی بری براش جوذاب شلواری بخری و دلت غنج بزنه

ینی بساز عکاسی هر لحظه

ینی موبایل خریده باشی فقط واسه اینکه کیفیت دوربینش خوب باشه.....

ینی وقتی نصفه شب بیدار میشی و موش کردیو خوابت نمیاد و داری دلبری میکنی و مامانتم هلاکه....تسلیم نشی و برداری لباسای چین چینی تنش کنی و پروزه عکاسی ساعت 5 صبح داشته باشی.....

ینی وقتی نگام میکنی......

ینی وقتی دستامو سفت میگیری.....

ینی وقتی صدام آرومت میکنه ....

ینی ترکیب جالب من و تو بابات که داریم سر همدیگه استاد میشیم ...

ینی هفته دیگه که داریم میریم سفر یکشبه برای سنجش  پتانسیل سفری تو....

ینی عقب افتادن کار و برنامه ها و اینکه عین خیالمم نباشه ...تازه با کرم دندونی کیفم بکنیم دور هم...

ینی تو جنگل با هم بچزخیم و تو بخوابی و پرنده ها بخونن....

/ 3 نظر / 159 بازدید
من و گل آقا

[قلب][ماچ]

خانم کوچولو

بچه داشتن تک تک بعد های زندگیت رو تحت تاثیر قرار میده. و مادری یه حس بی نظیره.

شیرین

چقدر خوبه بعد مامان شدنت هم اینجا رنگ و بوی قبل رو داره همونطور پرانرژی همیشه شاد باشی و پرتلاشششششششش