مهر قشنگ ظلایی

بالاخره ما رفتیم دوره مطالعاتیمونو گذروندیم و برگشتیم. تجربه دو ماه من و دختر کوچولو. بهم آسون نگذشت اصلا ولی تجربه خوبی بود.

تجربه یه زندگی جدید با گشت و گذار و

جزیره خوشگلش و

شهر قشنگش و زیباییای غیر منتظره ای که هر روز یه تیکشو کشف میکردیم

عصرونه های بومی

رد سوزی که ما رو همه جا میبرد

سبکبالی

هیچ کاری نداشتن

و فقط تفریح کردن

دلنگیز بود.

دختر کوچولو بزرگ شده و میفهمه و حرف میزنه و ما دوسش ذاریم و میدرخشیم از وجودش و بودنش و بالیدنش...

ترم جدید رو هم در اتاق جذیذ ذکور شده خوشگلی که دوسش دارم و بهش حس تعلق ذارم میریم که شروع کنیممممممم....

پ ن. منتظرم....منتظر کلی خبرای خوب خوب تند تند پشت سر هم...پس لتس گو!

/ 0 نظر / 199 بازدید